Provedba projekata izgradnje golf igrališta na području Istarske županije


Karta Istre s 22 potencijalne lokacije za izgradnju golf igrališta

 

 

Lokacije su predviđene Prostornim planom Istarske županije

 

Kratki osvrt

 

1. “Crveni Vrh” kod Savudrije (novo)

Zahvat: određen postojećim PPO Buje, postoji staro idejno rješenje izrađeno od “LSE” d.o.o. Poreč, studija o utjecaju na okoliš u izradi

Investitor: kao zainteresirani investitor pojavljuje se tvrtka Kemco koja je izgradila turističko naselje Alberi – Skiper residence

Veličina: cca 75 ha

Vlasništvo: mješovito, veći dio RH

 

2. “Prašćarija” kod Novigrada (novo)

Zahvat: određen postojećim PPO Buje, postoji staro idejno rješenje izrađeno od “LSE” d.o.o. Poreč, studiju o utjecaju na okoliš izradio “LSE” d.o.o.

Investitor: Sve inicijative do sada je poduzimao g. Dušan Badža iz Njemačke, koji je i vlasnik udjela (pod privatno 5,3)

Veličina: cca 80 ha, potvđeno u PPUG i GUPG Novigrada, treba izraditi DPU

Vlasništvo: Republika Hrvatska 72,1 ha, privatno 5,3 ha, crkveno 1,2 ha.

Posjednici: PIK Umag 37,2; Hrvatske šume 19,5; Općina Buje 13,4; Privatno 5,3; crkveno 1,2 ha;

sveukupno 78,6 ha .Za sve čestice i parcele imamo dokumentaciju.

Napravljena je studija za utjecaj na okoliš, od komisije je dobila nekoliko manjih primjedbi. Primjedbe su usvojene i uvrštene u materijal te ponovno predane stalnoj komisiji. Treba pogurati da se što prije sastanu, radi ishođenja lokacijske dozvole.

 

3.” Markocija” kod Umaga (novo)

Zahvat: određen postojećim PPO Buje, manji od potrebnog

Investitor: tvrtka “Golf Invest” d.o.o. Zagreb

Veličina: 117 ha – potvrđeno u PPUG Umag, a mora se još povtrditi u PPUG Buje

Vlasništvo: 82 vlasništvo tvrtke Golf Invest, od toga 11 ha građevinsko u okviru vlasništva tvrtke Golf invest.

 

4. “Matelići” kod Umaga (novo)

Zahvat: određen postojećim PPO Buje

Investitor: nepoznat

Veličina: cca 120 ha – mora se povtrditi u PPUG Umag i PPUG Buje (granično područje)

Vlasništvo: mješovito, veći dio RH

 

5. “Fratarska šuma” kod Karigadora (novo)

Zahvat: određen postojećim PPO Buje

Investitor: nepoznat

Veličina: cca 80 ha – mora se povtrditi u PPUO Brtonigla

Vlasništvo: u cijelosti crkveno vlasništvo

 

6. “Tar-Mirna Stancija Špin” kod Tara (potencijalno)

Zahvat: nepoznat, postoji više rješenja, postoji staro idejno rješenje izrađeno od “LSE” d.o.o. Poreč, studija o utjecaju na okoliš u izradi

Investitor: nepoznat

Veličina: cca 110 ha – povtrđeno u PPUG Poreč

Vlasništvo: Republika Hrvatska 107,8 ha; Grad Poreč 0,4 ha; Privatno 0,8 ha.

Posjednici: Društveno 104,6; Hrvatske šume 3,2; Grad Poreč 0,4; Privatno 0,8;

sveukupno 109 ha .

 

7. “Zelena laguna” kod Poreča (potencijalno)

Zahvat: određen GUPG-a Poreča, postoji staro idejno rješenje izrađeno od

“LSE” d.o.o. Poreč, studija o utjecaju na okoliš u izradi

Investitor: Plava Laguna d.d. Poreč

Veličina: cca 90 ha

Vlasništvo: Republika Hrvatska 83,4 ha; Privatno 5,7 ha; Javno dobro 1,0.

Posjednici: Agrolaguna d.d. 31,1; Plava Laguna d.d. 10,7; Šumarija 41,6; Privatno 5,7; Javno dobro 1,0;

sveukupno 90,1 ha .

 

8. “Kloštar” kod Sv.Lovreča (potencijalno)

Zahvat: određen PPUO-m Sv.Lovreč (u izradi, faza javne rasprave)

Investitor: Nepoznat, u nekim se razgovorima pojavljuje američka tvrtka Q2

Veličina: cca 100 ha

Vlasništvo: mješovito, pretežito vlasništvo RH

 

9. “Stancija Grande” kod Vrsara (potencijalno)

Zahvat: nepotpuno određen, PPUO Vrsar je u izradi

Investitor: nepoznat

Veličina: cca 80 – 100 ha

Vlasništvo: mješovito, pretežito vlasništvo RH

 

10. “San Marko” kod Rovinja (potencijalno)

Zahvat: nepotpuno određen, PPUG i GUPG Rovinj su u izradi, faza prethodnih rasprava

Investitor: talijani (posrednik g. Berislav Iskra, AA Iskra d.o.o.)

Veličina: cca 80 – 100 ha

Vlasništvo: mješovito, pretežito vlasništvo RH

 

11. “Vrnjak” kod Grožnjana (2×18 rupa)

Zahvat: nepoznat, postoji više rješenja

Investitor: nepoznat

Veličina: cca 80 ha

Vlasništvo: mješovito, pretežito vlasništvo RH

 

12. “Brijuni” na otoku Veliki Brijun (rekonstrukcija povijesnog igrališta)

Zahvat: određen s PP nacionalnog Parka Brijuni

Investitor: nepoznat

Veličina: cca 85 ha

Vlasništvo: vlasništvo RH

 

13. “Loborika” kod Loborike (potencijalno)

Zahvat: nepotpuno određen, PPUO Marčana je u izradi

Investitor: nepoznat

Veličina: cca 80 – 100 ha

Vlasništvo: mješovito, pretežito vlasništvo RH

 

14. “Marlera” kod Ližnjana (novo)

Zahvat: određen postojećim PPO Pula, lokacijska dozvola odobrena 2002.

Investitor: potencijalni investitor Dražen Ladić

Veličina: cca 140 ha

Vlasništvo: mješovito, pretežito vlasništvo RH

 

15. “Dubrova” kod Labina (potencijalno)

Zahvat: nepotpuno određen, PPUG Labin i PPUO Sv.Nedelja su u izradi (faza javne rasprave), postoji staro idejno rješenje izrađeno od “LSE” d.o.o. Poreč

Investitor: nepoznat

Veličina: cca 80 ha

Vlasništvo: Republika Hrvatska 51,8 ha; Grad Labin 22,7 ha; Labinkomerc 2,9 ha; privatno 1,7 ha.

Posjednici: Agrolabin 51,3 ha; JD Putevi 0,5; Grad Labin 22,7; Labinkomerc 2,9; privatno 1,7;

sveukupno 79,1 ha .

 

16. “Jakomići” kod Pićna (potencijalno)

Zahvat: nepotpuno određen, PPUO Pićan je u izradi,

postoji staro idejno rješenje izrađeno od “LSE” d.o.o. Poreč

Investitor: englezi (pismo namjere)

Veličina: cca 80 – 100 ha

Vlasništvo: pretežno privatno

 

17. “Kožljak” kod Kršana (potencijalno)

Zahvat: nepotpuno određen, PPUO Kršan u izradi (faza ishodovanja suglasnosti pred donošenje)

Investitor: nijemci

Veličina: cca 80 – 100 ha

Vlasništvo: mješovito, manji dio vlasništvo RH

 

18. “Brkač” kod Motovuna (2×18 rupa)

Zahvat: nepotpuno određen, PPUO Motovun u izradi (faza javne rasprave), postoji idejno rješenje, izrađivač poznat Općini Motovun

Investitor: Norbert Krusche, vlasnik turističke agencije Idealtours iz Njemačke

Veličina: cca 120 – 150 ha

Vlasništvo: mješovito, pretežito vlasništvo RH

 

19. “Barbariga-Porto Mariccio” kod Peroja (novo)

Zahvat: nepotpuno određen s PPO Pula, potrebna izmjena PPO Pula

Investitor: AB Maris d.o.o.

Veličina: cca 110 ha

Vlasništvo: AB Maris d.o.o., vlasništvo RH

Upućen je zahtjev AB Marisa d.o.o. Ministarstvu turizma za dodjelu koncesije na šumskom zemljištu u vlasništvu RH. Ministarstvo turizma predložilo je osnivanje konzorcija za golf između Ministarstva turizma, Istarske županije i općine Vodnjan, te AB Marisa d.o.o. kao pridruženog člana

 

20. “Larun” kod Červara (potencijalno)

Zahvat: određen PPUG i GPUG Poreča, treba izraditi DPU

Investitor: kao potencijalni pojavljuju se Riviera holding d.d. i Agrolaguna d.d.

Veličina: cca 80 – 100 ha

Vlasništvo: mješovito, pretežito vlasništvo RH