Zapisnici


 

Zapisnik sa skupštine Golf kluba Poreč 15.12.1999.

 

Zapisnik sa sjednice upravnog odbora IGS-a 09.03.2002.

 

Zapisnik sa 2. sjednice skupštine IGS-a 21.04.2002.

 

Zapisnik sa izvanredne izborne sjednice skupštine IGS-a 17.13.2005.

 

Zapisnik sa sjednice izvršnog odbora IGS-a 24.03.2005.

 

Zapisnik sa sjednice Izvršnog odbora IGS-a 21.04.2005.

 

Zapisnik sa sjednice Izvršnog odbora IGS-a 24.05.2005.

 

Zapisnik sa sjednice Izvršnog odbora IGS-a 30.06.2005.